Séria Vigor 2862B Multi-WAN VDSL Bonding Security Firewall router

Séria Vigor2862B2862Bn-front-right
je VDSL2 router spätne kompatibilný s ADSL2+ kde výber typu modulácie je riešený automatickým prepnutím. Vstávaný 4 portový L2 Gigabit Ethernet switch s Tag-Base a Port-Base VLAN. Funkcia Multi-Subnet poskytuje efektívnu správu 8 subsietí a 16 VLAN. Séria Vigor2862 má vstávaný Centrálny Management pre riadenie rozširujúcich AP, kaskádu switchov, skupinu VPN.  Vstavaný AP Managementem umožňuje riadiť až 20 Access Pointov (AP710, AP810, AP900, AP902 a AP910C) pre lepšie pokrytie prevádzkových priestorov WiFi signálom. Vstavaný VPN Managementem umožňuje ľahko konfigurovať VPN v grafickom rozhraní. Vstavaný Switch Management umožňuje efektívne riadiť kaskádu switchov (VigorSwitch G1241, G1280, G2260, P1100, P1280, P2261). Podporuje do 32 IPSec VPN Online z toho počtu môžu byť až 16 typu SSL VPN.

 • VDSL2 / ADSL2+ s automatickým prepínaním modulácie
 • VDSL2 Bonding na dvoch p8roch vedenia
 • Fail-over a Load-balancing mezi konektivitami WAN1:VDSL/ADSL, WAN2:Gigabit Ethernet a WAN3/4:USB modemy 4G/3G
 • Objektovo orientovaný SPI Firewall a CSM (Content Security Management) pre zvyšenie bezpečnosti LAN siete
 • 2 USB porty pre 4G/3G modemy, sieťové disky, teplotné čídlo.
 • 32 VPN tunnelov L2L IPSec, PPTP, L2TP a SSL
 • 8 subsietí, prvé tri s kapacitou po 1021 IP adries
 • 16x VLAN pre bezpečné a efektívne riadenie pracivných skupín
 • 4x Gigabit LAN L2 switch
 • WLAN AP IEEE 802.11ac firemnej triedy (iba modely ac)
 • VoIP 2x FXS port + 1 Life Line port (iba model V)
 • Podpora Smart Monitor Traffic Analyzer (do 30 PC)
 • APM - AP Management pre riadenie až 20 AP
 • VPN Management pre nastavenie a riadenie VPN
 • SWM - Switch Management


 • >> Online Menu série Vigor2862
 • >> Produkt môžete Kúpiť tu ... kos-draytek2
2862B-front-left-1
i-wlan-2G4 i-wlan-5G i-wlan-ac i-wlan-n i-acssi i-apm i-sm
i-vpn-ssl i-swm i-usb-temp i-voip  i-vpn-m i-wcf-a

Zaujímavé odkazy:

 • Rozšírenie dosahu Wi-Fi pomocou WDS a Acces Pointu
 • Nastavenie Wi-Fi (WLAN)
 • Nastavenie VPN (Virtuálne privátne siete)
 • Nastavení VDSL

Séria Vigor2862B je VDSL2/ADSL2+ router Security Firewall, ktorý na rozhraní WAN1 má vstávaný xDSL modem plne kompatibilný s protokolmi VDSL, VDSL2 (Vektoring 1) a ADSL, ADSL2+ podporovanými operatormi na území SR ČR. Na rozhraní WAN2 je Gigabit Ethernet port, ktorý môže byť použitý pre pripojenie externého xDSL modemu alebo môže byť priamo pripojený do infraštruktúry poskytovateľa. Na rozhrání WAN2 býva u modelov LTE vstávaný LTE modem a u bežných modelov sú rozhrania WAN3 a WAN4 ukončené USB 2.0 zásuvkami do ktorých je možné pripojiť 4G/3G/2G USB modem alebo USB disk alebo USB teplomer alebo USB tlačiareň. Všetky štyri WAN rozhrania je možné využívať v režíme Fail-over kedy každé jedno WAN rozhranie môže byť nahradeno iným WAN rozhraním alebo v režíme Load-balancing kedy ľubovoľné WAN rozhrania môžu pracovať paralelne a vytvoriť mohutnejší prietok do internetu.

Funkcia VDSL Bonding
Modely Vigor2862B majú na WAN1 rozhraní vstávaný xDSL modem s podporou funkcie Bonding kde zariadenie spojením prietokov dvoch VDSL liniek vytvorí jedno agregované pripojenie do internetu a tým umožní prietok väčšieho objemu dát. Funkcia VDSL Bonding je použiteľná jedine v tom prípade ak Váš poskytovateľ disponuje touto technológiou na strane DSLAM.

Automatické vyjednanie typu modulácie
Vstávaný xDSL modem automatický rozpozný typ modulácie (vyjednávanie prebieha v poradí VDSL2, VDSL, ADSL2+, ADSL2, ADSL). Po rozpoznaní typu modulácie prepne WAN1 rozhranie a spustí proces autentifikácie.

WAN Load Balancing a Failover
Zariadenia série Vigor2860B majú vstávané štyri WAN rozhrania kde WAN1 je xDSL, WAN2 je Ethernet, WAN3 je LTE modem (iba modely LTE) a WAN4 je USB pre ďalší 4G/3G/2G USB modem. Každé z rozhraní WAN je možné nastaviť tak aby pracovalo samostatné a nezávisle alebo môže pracovať po skupinách v režime Load Balancing - združenie a vyváženie prietokov zoskúpených rozhraní alebo v režíme Faiover - nahradenie prevádzky pri výpadku primarného pripojenia.

- Load Balancing - združovanie rozhraní a vyvažovanie prietokov môže pracovať na báze IP adries kedy pakety určené pre rôzné IP adresy sú odosielané cez rôzne siete poskytovateľov a rozne WAN rozhrania alebo na báze spojníc (relácie) kedy pakety patriace k rôzny spojniciam môžu byť prenášané cez rôzne prenosové cesty čo umožňuje sčítavať prenosový výkon pre danú spojnícu (reláciu).

- Faiover - nahradzovanie kolizného primárneho pripojenia cez definované WAN rozhranie iným pripojením cez iné WAN rozhranie. Nastavenie tohoto pracovného režime v sebe záhrňa tiež návrat z náhrady na pôvodné pripojenie pri spĺnení podmienok návratu. Špecifickým prípadom je funkcia High Availability - výsoka dostupnosť kedy sa vykoná nahradenie prevádzky celého routra pri výpadku alebo kolizii primárného routra.

Flexibilná správa LAN
Séria Vigor2860B má vstávaný 4-portový Gigabitový ethernetový prepínač na strane LAN, ktorý poskytuje vysokorýchlostné pripojenie pre servery a počítače v lokálnej sieti a funkcie Virtual LAN (VLAN) umožňujúce rozddeliť klientov LAN do rôznych logických domén, čím sa zvýši bezpečnosť a efektívita siete. Séria Vigor2860B podporuje štandard 802.1Q a umožňuje vybudovať systém 16 Virtuálnych LAN založený na tagoch s priamou podporou prepínača. Séria Vigor2860B podporuje tiež Port-Base VLAN kde každý port LAN môže byť nakonfigurovaný ako člen rôznych VLAN a môže byť navzajom izolovaný a bez používania Tag-VLAN. Séria Vigor2860B poskytuje možnosť nastaviť až 8 IP sub-sietí tak, že každá VLAN môže používať odlišný IP adresný priestor. IP adresná kapacita prvých troch sub-sietí je po 1021 IP adries a ostatné sub-iete majú adresnú kapacitu po 253 IP adries.

Séria Vigor2862B má implementované riešenie "verejný Wi-Fi hotspot" s vlastnou prihlasovacou stránkou a vlastnym webovým portálom na ktorom poskytuje informácie o zmluvných podmienkách a ktorý tiež zhromažďuje informácie o poskytovaní prístupu na internet všetkym hosťom a používateľom služby.

Firewall a zabezpečenie
Vigor2860B má vstavaný firewall s podporou funkcií Stateful Packet Inspection (SPI) a flexibilné pravidlá filtrovania paketov na základe pravidiel definovaný užívateľom. Tieto funkcie umožňujú filtrovať (prijať alebo odmietnúť)  pakety na základe informácií obsiahnutých v hlavičke paketov (napr. zdroj IP, cieľové IP, protokol a číslo portu) alebo podľa aplikácie paketu. Obmedzenia založené na protokole IP môžu byť nastavené tak, aby filtrovali určitý prenos HTTP, ako aj rôzne aplikačné programy a pomohli vám zabrániť plytvaniu časom a sieťovým zdrojom pri nežiadúcich sieťových aktivitách.

Zakúpení licencie Cyren WCF Typ A s jednoročnou platnosťou môžete filtrovať webové stránky podľa ich kategórií a nastaviť obmedzenia na blokovanie všetkých kategórií webových stránok (napríklad sociálne siete, hazardné hry ... atď.) bez toho, aby ste museli špecifikovať každú webovú stránku, ktorú chcete zablokovať. Služba Cyren neustále aktualizuje kategorizáciu. Každý nový zakúpený router obsahuje licenciu WCF Typ A s 30-dňovou platnosťou.

Firewall série Vigor2860B obsahuje obranu DoS (Denial of Service) na ochranu privátnej siete pred rôznymi variantami útokov.

Komplexná služba VPN
Séria Vigor2860B podporuje VPN siete LAN-to-LAN a VPN pre vzdialený prístup do LAN kde je možné prevádzkovať až 32 VPN tunelov súčasne. Podporované sú všetky priemyselné štandardné tunelovacie protokoly vrátane protokolov PPTP, L2TP, IPsec a GRE a sú kompatibilné s zariadeniami VPN iných výrobcov.

Séria Vigor2860B podporuje aj SSL VPN - tento typ VPN je založený na metóde šifrovania, ktorú používajú všetky webové stránky HTTPS. Tradičné VPN protokoly môžu byť vo verejných sietiach Internet filtrované a blokované zatiaľ čo SSL VPN bude funkčná a použiteľná dovtedy kým je povolený protokol HTTPS. DrayTek ponúka bezplatné oficiálne klientske aplikácie pre Windows, iOS a Android.

Séria Vigor2860B podporuje funkcie VPN Trunking, čo vám umožňuje vytvoriť dva tunely VPN na rovnakom vzdialenom mieste, ale prostredníctvom rôznych rozhraní WAN. Takto definované dva VPN tunely združené do Trunku môžu pracovať v režíme Load Balancing, ktorý združuje prietok oboch VPN alebo Failover, ktorý pri zlihaní primárnej VPN vytvorí automatickú náhladu cez sekundárnu VPN.

Centrálny Management
Séria Vigor2860B môže slúžiť ako centrálny portál správy pre všetky zariadenia Vigor vo firemnej sieti vrátane rozšírujúcich VigorAP, Vigor Switch a tiež aj Vigor Router. Pomocou funkcie Centrálny Management je možné vykonávať správu a údržbu zariadení (napríklad aktualizáciu firmvéru, zálohovanie a obnovenie konfigurácie) a monitorovať ich vykonať, prevádzkové funkcie a štatistiky z jedného portálu, ktorým je webové používateľské rozhranie routrov série Vigor2860B.

Séria Vigor2860B dokáže spravovať až 20 VigorAP v sieti LAN. Po pripojení nového zariadenia VigorAP sa môže automatický spustiť služba provisioning, ktorá definovaným spôsobom nastaví nový VigorAP čo výrazne uľahčí a zrýchli nasadenie nových zariadení. AP Management Vám umožní získať históriu prevádzky všetky VigorAP a tiež nastaviť pravidlá vyvažovania zaťaženia pre všetky VigorAP v sieti.

Switch Management slúži ako správa switchov a umožňuje spravovať až 10 Vigor Switch kde priamo zo zariadenia Séria Vigor2860B je možné sledovať stav každého portu. SW Management umožňuje priamo konfigurovať  funkcie VLAN na každom switchi v sieti vrátake kaskadového zapojenia switchov čo zjednodušuje konfiguráciu VLAN.

 

1.    ADSL

 • ANSI T1.413 (ADSL)
 • ITU G.992.1 G.dmt (ADSL)
 • ITU G.992.2 G.lite (ADSL)
 • ITU G.992.3 (ADSL2)
 • ITU G.992.3 Annex M/J (ADSL2)
 • ITU G.992.5 (ADSL2+)
 • AITU G.992.5 Annex M/J (ADSL2+)

2.    VDSL

 • ITU G.993.1 (VDSL), ITU-T G997.1
 • ITU G.993.2 (VDSL2)
 • VDSL Band Plan: 997, 998
 • VDSL2 Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a

3.    WAN 

 • podporuje automatické prepnutie na ADSL2+ ak sa nespojí na VDSL2
 • xDSL WAN DHCP klient
  • Statická IP
  • PPPoE (a tiež pass through)
  • PPPoA
  • MPoA
  • 802.1q Multi-VLAN Tagging
  • Default VLAN/PVC profil podľa regionov
 • Giga Etherner WAN
  • DHCP klient
  • Statická IP
  • PPPoE
  • PPTP
  • L2TP
  • 802.1q Multi-VLAN Tagging
 • USB WAN
  • podpora PPP / DHCP klient (pre 3G/4G)

4.    Dual WAN

 • Load Balance a Route Policy : 50 profilov nastavenia
 • WAN connection failover / náhrada pripojenia
 • Multiple-VLAN

5.    LAN

 • Podpora IPv6 na LAN
 • Port-based / Tag-based VLAN
 • Bind IP to MAC Address
  • Disable / Enable / Strict Bind
  • IP Bind list: 1024 entries
 • LAN Port Mirror
 • Wired 802.1x
 • Web Portal
 • Support IP Pool Count more than 253 (up to 1022) for LAN1~3 subnet
 • 8 x Multiple Subnet LAN

6.    Firewall

 • NAT
  • DMZ Host (for DSL / GbE / Backup WAN)
  • Port-Redirection (40 profiles)
  • Open Port (40 profiles)
  • Port Trigger (20 profiles)
 • Object-based Firewall (v3)
 • SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track)
 • DoS Defense
 • E-Mail alert (DoS Attack/APPE) and logging via syslog
 • Time Schedule Control
 • User Management
  • User-based / Rule-based
  • Up to 200 Profiles
  • Support external authentication by LDAP/RADIUS/TACACS+
  • Support Data-base & Time-base Quota
  • Schedule Control to delete or disable account automatically

7.    CSM

 • Service Activation Wizard
 • APP Enforcement (IM/P2P Application v3)
  • Up to 32 Profile
  • APPE Signature Upgrade
 • URL ContentFilter :
  • URL Access Control (Keyword Blocking)
  • Pass / Block Web Feature(Cookie, Proxy, Upload File extension)
  • Support File Extension Object: Image, Video, Audio, Java, Active X, Compression, Execution, P2P
 • WEB Content
  • Filter Service activation wizard in main bar
  • Support Cyren / BPjM
  • White/Black list for Keyword Object/Group
 • DNS Filter for WCF/UCF

8.    VPN (virtuálne privátne siete)

 • 32 VPN tunelov súčasne
 • Protokol : PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
 • Šifrovanie : MPPE a Hardwarové AES / DES / 3DES
 • Autentifikácia : Hardwarové MD5, SHA-1
 • IKE Autentifikácia : Pre-shared key (pred-zdieľaný kľúč) a digitálny podpis (X.509)
 • LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN
 • DHCP cez IPSec
 • IPSec NAT-traversal (NAT-T)
 • Dead Peer Detection (DPD)
 • VPN Pass-through
 • Sprievodca nastavením VPN
 • mOTP (mobile OneTime Password) jednorázové heslo
 • Podpora SSL VPN: 16 súčasných tunelov
 • Podpora TLS/SSL šifrovanie v3.0
 • VPN Trunk (pre združenie prietokov / náhrada spojenia)

9.    Routovanie

 • Static Route (IPv4 až 30 záznamov / IPv6 až 40 záznamov)
 • RIPv2
 • Policy-based Routing
 • Inter-VLAN Routing

10.   Bandwidth Management

 • Obmedzenie šírky pásma (Bandwidth Limitation)
 • Obmedzenie počtu spojníc (Session Limitation) do 20 zoznamov
 • QoS (Quality of Service)
  • Garancia pásma pre VoIP
  • Class-based Bandwidth Guaranteed by user-defined traffic categories
  • DiffServ Code Point classifying
  • 4-level priority for each direction (Inbound/Outbound)
 • Layer-3 (TOS/DSCP) QoS Mapping
 • APP QoS

11.    Centrálny Management

 • AP Management: 20 (nezávisle na externom zariadení)
 • VPN Management : 8
 • External Devices : 30

12.    Network Features (síeťové funkcie)

 • Packet Forwarding Acceleration (default je vypnuté)
 • DHCP klient / Relay / Server
 • DHCP Option: 1,3,6,51,53,54,58,59,60,61,66,125
 • IGMP Proxy V2 a V3
 • IGMP Snooping
 • Dynamické DNS
 • LAN DNS / DNS Forwarding
 • DNSSEC
 • NTP klient
 • Call Scheduling
 • RADIUS / TAKACS+ klient
 • Interný RADIUS server
 • Active Directory / LDAP kompatibilný klient
 • DNS Cache / Proxy
 • UPnP do 50 spojníc
 • Wake on LAN (budenie na LAN)
 • Bonjour service
 • Podpora SmartMonitor (do 30 počítačov)

13.    System Management (správa systému)

 • Webové rozhranie (HTTP / HTTPS)
 • Rýchly sprievodca základným nastavením
 • Dashboard
 • CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH)
 • Riadenie priaimej administáaice routra
 • Uvitacia stánka pre prihlasenie routra
 • Zálohovanie / obnovenie konfigurácie
 • Vstavané diagnostické funkcie
 • Upgrade firmwaru cez protokol: TFTP / FTP / HTTP / TR-069
 • Logovanie prevádzkových informácií cez syslog
 • SNMP Management V2/V2c/V3
 • Data Flow Monitor
 • Podpora upozornení cez SMS/E-mail
 • Správa externých zariadení (Master Mode)
 • TR-069 Management
 • TR-104 Management
 • Podpora Multi-Firmware Upgrade Utility
 • Dvoj-úrovňová správa zariadenia (admin/user)

14.    USB

 • Zdieľanie sieťovej tlačiarne
 • File System
  • Podpora FAT32 file system
  • Podpora FTP function for file sharing
  • File explorer
  • Podpora Samba pre zdieľanie súborov (zásobník SMB protokólov DrayTek)
 • Podpora USB Temperature Sensor
 • Podpora stavu USB zariadení pre Disk, Modem, Tlačiareň a Čídlo teploty
 • 3.5G (HSDPA) a 4G (LTE) ako WAN3/WAN4 pre používanie USB modemov

15.    Wireless AP (modely n/Bn/ac/Vac)

 • Podpora jedného AP 2,4G (modely n/Bn)
 • Podpora Dual-Band 2,4G/5G (modely ac/Vac)
 • Automatický výber kanála
 • Podpora Multi-SSID (4x SSID pre každé pásmo)
 • Hidden SSID - schované meno siete
 • 64/128-bit WEP
 • WPA/WPA2
 • MAC Address Access Control (do 64 vstupov)
 • WPS (Wireless Protection System)
 • WDS (Wireless Distribution System)
 • IEEE802.11e: WMM (Wi-Fi Multimedia)
 • Access Point Discovery
 • 802.1x Authentifikácia
 • Riadenie zoznamu WLAN klientov
 • Nástroj pre správu WLAN (Wireles Wizard)
 • SSID VLAN Grouping with LAN Port (Port-based VLAN)

16.    VoIP

 • Protocol: SIP, RTP/RTCP
 • VoIP Wizard
 • VoIP Status
 • 12 SIP Registrars
 • G.168 Line Echo-cancellation
 • Automatické nastavenie zosilnenia
 • Jitter Buffer
 • Voice codec:
  • G.711
  • G.723.1
  • G.726
  • G.729 A/B
  • VAD/CNG
 • DTMF Tone :
  • Inband
  • Outband (RFC-2833)
  • SIP Info
 • FAX/Modem Support :
  • Tone Detection
  • G.711 Pass-through
  • T.38 pre FAX
 • Supplemental Services :
  • Internal Call (volanie 10 alebo 20 pre zásuvku 1 / 2)
  • Call Hold/Retrieve/Waiting
  • Call Waiting
  • Call Waiting with Caller ID
  • Call Transfer
  • Call Forwarding (Always, Busy and No Answer)
  • CLIR (Calling Line Identification Restriction)
  • Call Barring (Incoming/Outgoing)
  • DND (Do Not Disturb)
  • MWI (Message Waiting Indicator) (RFC-3842)
  • Hotline
  • ZRTP
 • PSTN Loop-through When Power Failure
 • Dial Plan :
  • Phone Book
  • Digit Map
  • Call Barring
  • Regional
  • PSTN Setup

 

 

Hardware Interface LAN 4x 10/100/1000 Base-TX LAN Switch, RJ-45
WAN 1x VDSL2/ADSL2/2+ Port, (WAN-1), RJ-45 Annex B
1x 10/100/1000 Base-TX (WAN-2) Switch, RJ-45
USB 2 x USB Host 2.0 (WAN-3, WAN-4) (for Printer/3.5G/4G * USB Modem)

2x odnimateľná anténa (modely n/Bn)
4x odnimateľná anténa (modely ac/Vac)

2x FXS port a 1x Life Line port RJ11 (model Vac)
1x Factory Reset tlačítko
1x Wireless On / Off / WPS tlačítko (modely n/Bn/ac/Vac)
WiFi Frekvencie 802.11b/g/n 2,412 ~ 2.462 GHz (USA)
2,412 ~ 2.472 GHz (Európa ETSI)
802.11a/n/ac 5,150 ~ 5.250 & 5.725 ~ 5.825 GHz (USA)
5,150 ~ 5.250 & 5.470 ~ 5.725 GHz (Európa ETSI)
Wireles Transmit Power 2.4GHz Max. : 19 dBm
5 GHz Max. : 29 dBm
Humidity Operating: 0°C ~ 45°C
Operating Requirements Storage: -25°C ~ 70°C
Humidity: 10% ~ 90% (non-condensing)
Power: DC 12V ~ 15V
Power Consumption: 19 ~ 24 Watt
Dimension L241 * W165 * H44 (mm)

Multi-subsiete

Táto funkcia pomáha firmam izolovať rôzne pracovné skupiny, čím zabraňuje úniku dôležitých a hodnotných informácií.

2862-multi subnet


Zavádzanie podníkových aplikácií do viacerých firemných oblatí

Kombináciou funkcií VPN a brány firewall vytvorite súkromnú sieť a bezpečnú komunikáciu v rámci celej firemnej siete.

2862-multi site business deployment


Centrálny Management - AP / Switche / VPN

Vstávané funkcie centrálnej správy a riadenia externých zariadení poskytuje efektívny spôsob riadenia celej firemnej infraštruktúry.

 2862-central management

  


USB Teplomer

Podpora USB čídla - Teplomer poskytuje možnosť sledovať teplotné pomery vo vybranej lokalite a operatívne riešiť kritický stav teploty.

2860-USB Temperature


VDSL bonding  (modely B/Bn)

 Spojenie dvoch VDSL liniek do jedného agregovaného spojenia ponúka užívateľom väčší objem dát pripojenia do internetu a tiež lepší sieťový výkon.

2862-bonding

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

802.11ac Wave 2  (modely ac/Vac)

Zariadenie 802.11ac Wave 2 môže súčasne streamovať viacero používateľov, aby maximalizovalo využitie šírky pásma.

2862vac-mu-mimo

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Séria Vigor2860B v roštovom držiaku do 19" skryne

Rackmount plate umožňuje flexibilnú inštaláciiu zariadení série Vigor2860B do 19" skryne

2862n-rackmount

 

 

Aktuálne informácie o produktoch série Vigor2860B

 • Informácie o najnovšej verzii FW,
 • Užívateľské príručky,
 • Katalógové listy,
 • Certifikáty...

... môžete stiahnuť tu...