Web Content Filter - filter obsahu webu

wcfDrayTek Web Content Filter

  • Web Content Filtr je filter pre obsahovo orientovanú kontrolu za účelom ochrany účastníkov na internete
  • Správca zariadenia môže jednoducho a prehľadne nastavit podmienky a kritéria ochrany
  • Vykonáva sa piama identifikacia hrozby v reálném čase
  • Inovativné technologie Data Cloud prekonáva očakávania klientov a plně uspokojuje ich potreby
    • Uživateľsky-orientovaná clasifikácia sa spúšťa pri každom otvorení novej www stránky
    • Rutinná analýza dynamiky webov a správanie sa užívateľov určuje podrobnosti skenovacích procesov
    • Nepřetržité sledovánie zabezpečuje presné zaradenie každého URL do správnej kategórie v každom momente práce na internete

Čítať ďalej: Web Content Filter - filter obsahu webu