Vigor 3200

3200Ethernet firewall router so 4-mi WAN portami s výsokou úrovňou zabezpečenia. Router v sebe kombinuje mnoho vlastností s výsokou úžitkovou hodnotou vrátane možnosti vytvárania virtuálnych privatných sietí VPN až do 32 tunelov, vrátane SSL tunelov, s robustným firewallom, inteligentným rozložením záťaže a zálohováním.

 

 • 4-Port Gigabit WAN s load balancingom a redundanciou pre garanciu výmeny citlivých dát
 • Extra USB port pre pripojenie 3.5G/4G modemu alebo pre funkcie Filesystem/FTP alebo pre pripojenie sieťovej tlačiarne
 • WAN/USB 3.5G/4G porty umožňujú uživatelskú-definíciu WAN redundancie a pravidel Load Balancingu
 • Gigabitový LAN port
 • Firewall s SPI orientovaným IP filtrom, Dos / DDoS ochranou, a objektovo-orientovanými pravidlami
 • Podniková úroveň Content Security Managementu (CSM)
 • Web Content Filter od Global View 
 • 32 hardwarových VPN tunelov
 • Nástroje pre správu siete zahňujú CLI / Telnet / SSH, diagnostické tabuľky, 2-úrovňová kontrola prístupu, TR-069, TR-104 management, atd.
 • Sieťové nástroje zahrňujú: call scheduling, podporu RADIUSu, UPnP, VLAN, QoS, Packet Forward Acceleration, atd.
 • IPv6 funkce od verze firmware 3.6.3

 • >> Online Menu série Vigor3200
  >> Produkt môžete Kúpiť Tu ...kos-draytek2
ipv6
v3200_mid
 

 

1. Multi-WAN  (Ethernet / 3.5G)

 • Outbound Policy-based Load-balance
 • WAN Connection Failover

2. WAN protokol

 • DHCP klient
 • Statická IP
 • PPPoE
 • PPTP
 • BPA
 • L2TP

3. VPN

 • 32 VPN tunelů současně
 • Protokol: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
 • Šifrování: MPPE a Hardwarově-orientované AES / DES / 3DES
 • Autentikace : Hardwarově-orientované MD5, SHA-1
 • IKE Autentikace : Pre-shared key (předsdílený klíč) a digitální podpis (X.509)
 • LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN
 • DHCP přes IPSec
 • NAT-traversal (NAT-T)
 • Dead Peer Detection (DPD)
 • VPN Pass-through
 • Průvodce nastavením VPN
 • SSL VPN

4. Firewall

 • Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirection (přesměrování portu) a Open Port (otevření portu)
 • CSM (Content Security Management) pro IM / P2P aplikace a URL / Web content filter (filtr obsahu webu)
 • Objektově orientovaný Firewall
 • SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track)
 • DoS / DDoS ochrana
 • IP Address Anti-spoofing
 • Upozornění na definovaný E-mail a logování přes utilitu syslog
 • Bind IP to MAC (vazba IP na MAC)
 • Filtrování MAC adres
 • Time Schedule Control (funkce plánovače)

5. USB

 • 3.5G (HSDPA) jako druhý WAN port
 • Sdílení tiskáren
 • File systém:
  • Podpora formátů FAT32 / FAT16 file system
  • Podpora FTP funkcí pro sdílení souborů
  • Podpora Samby pro sdílení souborů Windows

6. Bandwidth Management

 • QoS :
  • Zaručená šířka pásma pro VoIP
  • Garance šířky pásma pomocí uživatelem definovaných kategorií provozu
  • DiffServ code point classifying
  • 4-úrovňová priorita pro každý směr (odchozí / příchozí)
  • Bandwidth Borrowed
 • Bandwidth / limitace session
 • Layer-2 (802.1p) a Layer-3 (TOS / DSCP) QoS mapování *

7. Network Management

 • Webové rozhraní (HTTP / HTTPS)
 • Rychlý průvodce startem
 • CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH)
 • Zálohování / obnovení konfigurace
 • Vestavěné diagnostické funkce
 • Upgrade firmwaru přes TFTP / FTP / HTTP / TR-069
 • Logování přes syslog
 • SNMP Mmanagement MIB-II
 • Management Session Time Out
 • 2-úrovňová správa (Admin/User)
 • TR-069 Management
 • TR-104 Management

8. Content Security Management

 • IM/P2P aplikace V3 (APP Enforcement)
 • URL Content Filter :
  • URL blokování klíčových slov (White List a Black List)
  • Java Applet, Cookies, Active X
  • Blokování souborů, např. komprimovaných, .exe, multimediálních
  • Výjímka na podsítě
 • Time Schedule Control (funkce plánovače)GlobalView Web Content Filter (Powered by  ) *

9. Síťové funkce

 • Packet Forwarding Acceleration
 • DHCP klient/Relay/Server
 • DHCP Option
 • IGMP V2
 • Dynamic DNS
 • NTP klient
 • Call Scheduling
 • RADIUS klient
 • DNS Cache/Proxy
 • UPnP 30 Sessions
 • Routovací protokol
  • Statické routování
  • RIP V2
 • Multi Subnet LAN
 • VLAN tagování (802.1q) na WAN

10. Prohlášení o shodě

ce

 

Hardware Interface 4 x 1000Base-TX WAN, RJ-45
1 x 100Base-TX DMZ Port, RJ-45
1 x 1000Base-TX LAN Port, RJ-45
1 x Factory Reset Button
1 x USB Host 2.0 (for Printer /3.5G USB Modem)
Multi-WAN (Ethernet / 3.5G) Outbound Policy-Based Load-Balance
WAN Connection Fail-over
WAN Protocol DHCP Client
Static IP
PPPoE
PPTP
BPA
L2TP
VPN Up to 32 VPN Tunnels
Protocol: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
Encryption: MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES
Authentication: Hardware-based MD5, SHA-1
IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509)
LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN
DHCP over IPSec
NAT-Traversal (NAT-T)
Dead Peer Detection (DPD)
VPN Pass-through
VPN Wizard
SSL VPN *
Firewall Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirection and Open Port
Object-based Firewall
MAC Address Filter
SPI (Stateful Packet Inspection)
DoS / DDoS Prevention
IP Address Anti-spoofing
E-mail Alert and Logging via Syslog
Bind IP to MAC Address
Time Schedule Control
USB 3.5G USB Modem as 5th WAN
Printer Sharing
File System : Support FAT32 / FAT16 File System
File System : Support FTP Function for File Sharing
Bandwidth Management Guarantee Bandwidth for VoIP
Class-Based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories
DiffServ Code Point Classifying
4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound)
Bandwidth Borrowed
Bandwidth/Session Limitation
Layer-2 (802.1p) and Layer-3 (TOS / DSCP) QoS Mapping
Network Management Web-Based User Interface (HTTP/HTTPS)
Quick Start Wizard
CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH)
Administration Access Control
Configuration Backup/Restore
Built-in Diagnostic Function
Firmware Upgrade via TFTP/FTP/HTTP/TR-069
Logging via Syslog
SNMP Management with MIB-II
Management Session Time Out
2-level management (Admin/User Mode)
TR-069 Management
Content Security Management IM/P2P Application V3 (APP Enforcement)
URL Keyword Blocking (White List and Black List)
Java Applet, Cookies, Active X, Compressed, Executable, Multimedia File
Excepting Subnets
Time Schedule Control
GlobalView Web Content Filter (Powered by )
Network Features DHCP Client/Relay/Server
DHCP Option
IGMP V2
Dynamic DNS
NTP Client
Call Scheduling
RADIUS Client
DNS Cache/Proxy
UPnP 30 Sessions
Packet Forwarding Acceleration
Multi Subnet LAN
VLAN Tagging (802.1q) on WAN
Routing Protocol Static Routing
RIP V2
Declaration of Conformity
Temperature Operating : 0°C ~ 45°C
Storage : -25°C ~ 70°C
Humidity 10% ~ 90% ( non-condensing )
Max. Power 10 Watt
Dimension L240.96 * W165.07 * H43.96 ( mm )
Power DC 15V / 1.34A

* Aktualizací firmwaru

 

Přední panel / Gigabit WAN/LAN

a3200_1


Multi-WAN Load Balancing / Failover       LAN a WAN status

a3200_2


Multi subnet s VLAN tagováním

a3200_3Aktuálne informácie o produktoch série Vigor3200

 • Informácie o najnovšej verzii FW,
 • Užívateľské príručky,
 • Katalógové listy,
 • Certifikáty...
 

 ... môžete stiahnuť tu...


tion (přesměrování portu) a Open Port (otevření portu)
•    CSM (Content Security Management) pro IM / P2P aplikace a URL / Web content filter (filtr obsahu webu)
•    Objektově orientovaný Firewall
•    SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track)
•    DoS / DDoS ochrana
•    IP Address Anti-spoofing
•    Upozornění na definovaný E-mail a logování přes utilitu syslog
•    Bind IP to MAC (vazba IP na MAC)
•    Filtrování MAC adres
•    Time Schedule Control (funkce plánovače)
6. USB
•    3.5G (HSDPA) jako druhý WAN port
•    Sdílení tiskáren
•    File systém:
o    Podpora formátů FAT32 / FAT16 file system
o    Podpora FTP funkcí pro sdílení souborů
o    Podpora Samby pro sdílení souborů Windows
7. Bandwidth Management
•    QoS :
o    Zaručená šírka pásma pro VoIP
o    Garance šírky pásma pomocí uživatelem definovaných kategorií provozu
o    DiffServ code point classifying
o    4-úrovňová priorita pro každý směr (odchozí / příchozí)
o    Bandwidth Borrowed
•    Bandwidth / limitace session
•    Layer-2 (802.1p) a Layer-3 (TOS / DSCP) QoS mapování *
8. Network Management
•    Webové rozhraní (HTTP / HTTPS)
•    Rychlý průvodce startem
•    CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH)
•    Zálohování / obnovení konfigarace
•    Vestavěné diagnostické funkce
•    Upgrade firmwaru přes TFTP / FTP / HTTP / TR-069
•    Logování přes syslog
•    SNMP Mmanagement MIB-II
•    Management Session Time Out
•    2-úrovňová správa (Admin/User)
•    TR-069 Management
•    TR-104 Management
9. Content Security Management
•    IM/P2P aplikace V3 (APP Enforcement)
•    URL Content Filter :
o    URL blokování klíčových slov (White List a Black List)
o    Java Applet, Cookies, Active X
o    Blokování souborů, např. komprimovaných, .exe, multimediálních
o    Výjímka na podsítě
•    Time Schedule Control (funkce plánovače)GlobalView Web Content Filter (Powered by  ) *
10. Síťové funkce
•    Packet Forwarding Acceleration
•    DHCP klient/Relay/Server
•    DHCP Option
•    IGMP V2
•    Dynamic DNS
•    NTP klient
•    Call Scheduling
•    RADIUS klient
•    DNS Cache/Proxy
•    UPnP 30 Sessions
•    Routovací protokol:
o    Statické routování
o    RIP V2
•    Multi Subnet LAN
•    VLAN tagování (802.1q) na WAN
11. Prohlášení o shodě